Saturday, 14 August 2010

IF.: Stargazing/Csillagles

Let's go, quickly find a place to settle down and watch the shooting stars!

Gyerünk, gyorsan találjunk egy helyet, ahol lepakolhatunk és nézhetjük a hulló csillagokat!

IF.: Stargazing/Csillagles

How funny, this week's topic is 'stargazing' and that's what we did last night! Just sat in the garden and counted the shooting stars. We also had company - a little hedgehog joined us.


Milyen vicces, az e heti téma 'csillagles' és mi pont csillaglestünk tegnap éjjel! A kertben üldögéltünk és számoltuk a hulló csillagokat. Társaságunk is volt - egy kis süni csatlakozott hozzánk.

Sweet sleep/Édesalvós

Hello Hedgehog! / Hello Süni!

Tuesday, 10 August 2010

IF.: Caged


Melinda's bedroom/Melinda hálószobája

It was a sudden ideal to do something with a pink wall in Melinda's bedroom... Melinda herself is a tinkling little fairy so it was not hard to make some flowers grow on her pink wall.
Egy hirtelen ötlet volt, hogy csináljunk valamit a rózsaszín fallal Melinda szobájában...Maga Melinda egy csilingelő kis tündér így nem volt nehéz pár virágot növeszteni a rózsaszín falán...


Summer 2/Nyár 2